PRACOWNIA RENTGENOWSKA I DENSYTOMETRII "GRUNWALDZKA"
www.rtg-grunwaldzka.pl
59-220 LEGNICA
UL. KOŚCIUSZKI 46
M E N U
D E N S Y T O M E T R I A

UWAGA! NA BADANIE DENSYTOMETRYCZNE WYMAGANA JEST WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA POD NUMEREM TELEFONU:
76 856 03 91

Badanie densytometryczne

Wykonuje się w celu oceny zagrożenia złamaniami osteoporotycznymi oraz ustalenia wskazań do leczenia zapobiegającego takim złamaniom. Trzeba przy tym pamiętać, że jest to tylko jeden z czynników określających ryzyko złamań i nie można się opierać tylko na wyniku gęstości mineralnej kości. Wskazaniem do wykonania densytometrii jest:
  • wystąpienie złamania osteoporotycznego,
  • choroba lub stan związany z małą masą kostną lub utratą masy kostnej.
DO BADANIA DENSYTOMETRYCZNEGO NIE TRZEBA SIĘ PRZYGOTOWYWAĆ.

Wynik badania densytometrycznego wydawany jest w formie wydruku papierowego bez opisu lekarza.

CO TO JEST OSTEOPOROZA?Osteoporoza to układowa choroba kości, charakteryzująca się małą masą i obniżoną jakością tkanki kostnej, co w konsekwencji prowadzi do zwiększonej podatności szkieletu na złamania, nawet po urazie niskoenergetycznym, czyli takim, który u zdrowego człowieka nie powoduje takiego uszczerbku. Z języka greckiego wyraz osteoporoza (osteon - "kość" i porus - "otwór") można przetłumaczyć jako "dziurawą kość". Istotą choroby jest zaburzenie procesów niszczenia i odbudowy kośćca, które u zdrowego człowieka pozostają w równowadze, a u chorych na osteoporozę przesunięte są w stronę niszczenia (człowiek traci więcej tkanki kostnej niż jest w stanie odbudować). Osteoporoza występuje głównie u kobiet po menopauzie i u mężczyzn w podeszłym wieku, ale może również dotknąć nawet dzieci. W Polsce choruje ok. 7% kobiet w wieku 45-54 lata, około 25% kobiet w wieku 65-74 lata i aż 50% kobiet w wieku 75-84 lata.Osteoporoza jest chorobą podstępną, ponieważ nie daje objawów, nie da się jej zauważyć samemu. Mogą potwierdzić ją badania, a wskazywać na nią mogą częste złamania. Osteoporozę jako jednostkę chorobową można rozpoznać zgodnie z WHO po stwierdzeniu: złamania niskoenergetycznego, zmniejszonej gęstości mineralnej kości (BMD) określanej w badaniu densytometrycznym wykonywanym za pomocą specjalnego aparatu rentgenowskiego. Pacjent leży na stole, aby sprawdzić gęstość kości odcinka lędźwiowego kręgosłupa lub bliższego odcinka kości udowej. Pomiary cechują się dużą dokładnością. Wynik badania podaje się, używając wskaźnika T (T-score), który dla osteoporozy wynosi <-2,5. Wynik prawidłowy mieści się w granicach +1,0 do -1,0. Wskaźnik T, którego wartość znajduje się pomiędzy -1,0 a -2,5 świadczy o osteopenii. Opisane wyżej wartości wskaźnika T wg Światowej Organizacji Zdrowia odnoszą się jedynie do badania gęstości mineralnej bliższego odcinka kości udowej u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn. Jednak Międzynarodowy Instytut Densytometrii Klinicznej stwierdza, iż te same wartości można odnosić również do badania odcinka lędźwiowego kręgosłupa. T-score może być zawyżony w przypadku badania z kręgosłupa przez następujące przyczyny:
  • złamanie trzonu kręgu,
  • zaawansowane zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze kręgosłupa,
  • duże zmiany miażdżycowe w aorcie brzusznej,
  • zwapnienia w więzadłach kręgosłupa.
Źródło:"https://portal.abczdrowie.pl/osteoporoza"