PRACOWNIA RENTGENOWSKA I DENSYTOMETRII "GRUNWALDZKA"
www.rtg-grunwaldzka.pl
59-220 LEGNICA
UL. KOŚCIUSZKI 46
M E N U
T O M O G R A F I A  C B C T

Na czym polega stomatologiczno-laryngologiczna Tomografia CBCT (wolumetria)?

Jedną z głównych zalet tego typu badania jest obniżona dawka promieniowania, nawet dziesięciokrotnie mniejsza w porównaniu do tomografii komputerowej CT (inne oznaczenie to TK) wykonywanej w szpitalach. Tomografia CBCT jest również bardziej pracyzyjna od CT ze względu na większą liczbę wykonanych przekrojów w czasie zaledwie 14 sekund. Wskazaniem do wykonania badania jest np. zabieg chirurgiczny pod implanty, uraz w obrębie twarzoczaszki, zęby zatrzymane oraz m.in. problemy z zatokami szczękowymi, gardłem, drogami oddechowymi. W naszej ofercie dostępne są różne pola obrazowania z maksymalnym wynoszącym 10 cm wys. i 13 cm. szer. Dobór odpowiedniego pola obrazowania pozwala zobrazować m.in. żuchwę i górną szczękę, zatoki szczękowe i sitowe, stawy skroniowo-żuchwowe, część kręgosłupa szyjnego, gardło.